2014

 • VD Bollplank Malmö – 3 februari 2014 kl 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: Möte med medlemmarna i VD Bollplank – Malmö

 • VD Bollplank Malmö – 3 februari 2014 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång
  Möte med medlemmarna i VD Bollplank

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – tisdag 11 februari 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: IFÖ Sanitär, Bromölla
  Tema: Att vara chef i risk kapital ägda bolag när nyckeltal kraftigt styr verksamheten
  Lars-Beril Håkanssonf.d VD och Per-Olof Johansson VD, en workshop och dialog kring utmaningen. Vi avslutar med fabriksvisning kl 13:45 separat anmälan.

 • VD Bollplank Helsingborg – måndag 24 februari 2014 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar.

   

 • VD Bollplank Helsingborg – måndag 24 februari 2014 kl. 8:30-12:30

  Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Möte med medlemmarna i VD Bollplank – Helsingborg

 • VD ExecutiveClub Malmö – 25 februari 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Holmbergs, Stora Trädgårdsgatan 30, Malmö
  Tema: Turnaround Management – Svante Hössjer
  Dialog och erfarenhetsutbyte, Svante har drivit 7 turnaround case i 5 olika branscher. Finns där en systematik?

 • VD Bollplank Malmö – 3 mars 2014 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång
  Möte med medlemmarna i VD Bollplank

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – 6 mars 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Lindab Arena (Rögle), Ishallsvägen, Ängelholm
  Tema: Strategisk Agenda – Anneli Eklöf, Kunskapspartner.
  En strategisk agenda är en strukturerad och användarvänlig sammanfattning av företaget strategi på en sida. En strategisk agenda innehåller ett antal strategiska komponenter så som vision, affärsidé, mål, fokusområden, huvudaktiviteter och värderingar. Arbetet med att ta fram den strategiska agendan skapar engagemang och förståelse för verksamheten. Målsättningen är att alla i organisationen ska känna till företagets strategi och hur de själva bidrar till att uppfylla den.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – tisdag 18 mars 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Kristianstad Österlen Airport AB, Degerbergavägen 325
  Tema: Turnaround Management – Svante Hössjer
  Dialog och erfarenhetsutbyte, Svante har drivit 7 turnaround case i 5 olika branscher. Finns där en systematik?

 • VD Bollplank Helsingborg – måndag 31 mars 2014 kl. 8:30-12:30

  Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Möte med medlemmarna i VD Bollplank – Helsingborg

 • VD ExecutiveClub Malmö – 1 april 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Emporia Hyllie Stationsväg 31 A
  Tema: Köpcenter utvecklingen, vad driver utvecklingen, vad är strategin för lönsamheten och attraktiviteten
  Vi får en inside från Center Manager Frederik Ekelund och Marketing manager Anders Börgdal om satsningen och tankarna för framtiden.

 • VD Bollplank Malmö – 7 april 2014 kl:8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång
  Möte med medlemmarna i VD Bollplank

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – 10 april 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Carlsberg (Ramlösa) Bunkagårdsgatan 7, Helsingborg
  Tema: Turnaround Management – Svante Hössjer.
  Dialog och erfarenhetsutbyte, Svante har drivit 7 turnaround case i 5 olika branscher. Finns där en systematik? Vilka erfarenheter kan vi ta med för den egna positiva företagsutvecklingen.

 • VD Bollplank Helsingborg – måndag 5 maj kl. 8:30-12:30

  Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Möte med medlemmarna i VD Bollplank – Helsingborg

 • VD ExecutiveClub Malmö – 6 maj 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Perfect Place – Turning Torso samling i reception
  Tema: Downsizing – hur hantera uppsägningar – Jeanett Paludan
  Konkurrenstrycket, industriautomation, outsourcing leder hela tiden till rationaliseringar och effektiviseringar. Hur är chefens situation vid downsizing och hur blir det rightsizing. Vad blir effekten på ledning, effektivitet och organisation. Hur klarar vi hålla produktiviteten med en organisation i oro? Hur skall jag som chef hantera detta? Hur behålla min mentala hälsa så jag orkar motivera de som är kvar och få organisationen att se det långsiktiga värdet i förändringar och få maximal effekt.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – 15 maj 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Ängelholm Helsingborg Airport, Margretetorpsvägen 445, Ängelholm
  Tema: Utmaningen som VD/Flygplatschef, Christian Ziese.
  Utmaningen att leda kanske nordväst Skånes viktigaste ”bro” för regionens möjligheter och utveckling. Christian är f.d stridspilot och rotelchef vilka intressanta lärdomar kan man omsätta i ledarskapet. Vi kommer att göra ett intressant studiebesök.

 • VD Bollplank Malmö – 19 maj 2014 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång
  Möte med medlemmarna i VD Bollplank

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – tisdag 20 maj 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Stoby Måleri AB, Okvägen 6 Hässleholm
  Tema: Förvärvs strategier och framgångsrik införlivning av förvärvade bolag VD Stefan Olsson
  Stefan Olsson VD har genomfört många framgångsrika förvärv runt om i skåne, vad är framgångsreceptet. 

 • VD Bollplank Malmö – 1 september 2014 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång
  Möte med dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – tisdag 2 september 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Canon Business Center Kristianstad, Olof Mohlinsväg 4
  Tema: Downsizing – hur hantera uppsägningar med bibehållen produktivitet och resultat – Jeanett Paludan
  Hur är chefens situation vid downsizing och hur blir det rightsizing. Vad blir effekten på ledning, effektivitet och organisation. Hur klarar vi hålla produktiviteten och resultat med en organisation i oro? Hur skall jag som chef hantera detta? Hur behålla min mentala hälsa så jag orkar motivera de som är kvar?

 • VD Bollplank Helsingborg – måndag 8 september 2014 kl 8:30-12:30

  Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Möte med dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 9 september 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: ZetaDisplay (publ) AB, Höjdrodergatan 21 Malmö
  Tema: VD rollens förändrad krav vid börsnotering Vd Leif Liljebrunn, ZetaDispaly AB
  Processen, utmaningarna och den förändrade VD rollen när man går från privat ägande till publikt bolag.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – onsdag 1 oktober 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: BrA Invest, Bronsgatan 4, Åstorp
  Tema: Downsizing – hur hantera uppsägningar – Jeanett Paludan
  Hur är chefens situation vid downsizing och hur blir det rightsizing. Vad blir effekten på ledning, effektivitet och organisation. Hur klarar vi hålla produktiviteten och resultat med en organisation i oro? Hur skall jag som chef hantera detta? Hur behålla min kraft så jag orkar motivera de som är kvar?

 • VD Bollplank Malmö – 6 oktober 2014 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång
  Möte med dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter.

 • VD Gasell Malmö – tisdag 21 oktober 2014 kl 13:00-16:00

  Plats: Media Evolution, Stora Varvsgatan 6, Malmö
  Tema: Företag i tillväxt utmaningar och lösningar
  Vi delar erfarenheter kring tillväxt, fokus områden, prioriteringar osv

 • VD ExecutiveClub Helsinborg – torsdag 23 oktober 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Helsingborgs Hamn AB; Oceangatan 3, Helsingborg
  Tema: Kulturskillnader i Management stil vad kan vi lära VD Niels Vallo
  Niels Vallo har varit VD i både Danmark och Sverige med goda insikter i fördelar och nackdelar med våra olika stilar, vad skall vi ta med oss som russin ur kakan för att bli effektivare? Därtill får vi en inblick i Hamnverksamheten som har 300 anställda och en mycket intressant och omfattande verksamhet.

 • VD Bollplank Helsingborg – måndag 3 november 2014 kl 8:30-12:30

  Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Möte med dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 11 november 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: EG Tacticus AB, Kalendegatan 26, 4tr Malmö
  Tema: Driva positiva förändringsproceeser – Kjell-Åke Fyrgård, EQP Business School.
  Vad utmärker en positiv förändringsprocess i termer av tempo, förankring, kvalitet, planering och delaktighet. Samt vi får en inblick och dialog kring EG Tacticus framtida strategival för en fortsatt marknads framgång.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – tisdag 18 november 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Rinkaby Rör AB, Sandhedsvägen 2, Rinkaby
  Tema: Driva positiva förändringsproceeser – Kjell-Åke Fyrgård, EQP Business School.
  Vad utmärker en positiv förändringsprocess i termer av tempo, förankring, kvalitet, planering och delaktighet. Samt Rinkaby Rörs företagsutveckling och framtida strategi en inblick i klokt och långsiktigt företagande.

 • VD Bollplank Malmö – 24 november 2014 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång
  Möte med dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter.

 • VD Gasell Malmö – tisdag 25 november 2014 kl 13:00-16:00

  Plats: Media Evolution, Stora Varvsgatan 6, Malmö
  Tema: Tillväxt under lönsamhet. Möte med VD Gasells tillväxt chefer
  Fokus på tillväxt, samt hur vi kommer runt utmaningarna att växa med lönsamhet

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 27 november 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Olle P:s Åkeri AB, Åkerslundsgatan 7 Ängelholm
  Tema: Driva positiva förändringsproceeser – Kjell-Åke Fyrgård, EQP Business School.
  En inblick i åkeri näringen och de strategiska utmaningarna för framtiden hos Olle P. Vad utmärker en positiv förändringsprocess i termer av tempo, förankring, kvalitet, planering och delaktighet.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 2 december 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Euroflorist, Bellevuevägen 46, Malmö
  Tema: Internationell tillväxt, med VD Jesper Kärrbrink.
  Jesper har en bakgrund som VD på Eniro och Svenska Spel är oerhört tillväxt orienterad. Euroflorist är ett internationellt nätverk av blomsterhandlare (13.000) som bygger på samarbeten, avancerade avräkningar och kvalificerat varumärkesbyggande. Euroflorist omsätter 1,1 miljard.