2017

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 25 januari 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats.´: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: Uppstart VD Bollplank vi delar erfarenheter och kunnande

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 30 jan 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 1 februari 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: Uppstart VD Bollplank, vi delar erfarenheter och kunnande

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 8 februari 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: Uppstart VD Bollplank, vi delar erfarenheter och kunnande

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 16 februari 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: LB Hus – Svensk Husproduktion AB, Verkstadsgatan 7, Bromölla.
  Tema: Spännande företagsresa med tillverkande företag VD Stefan Holmberg
  LB Hus och Nordiska Hus har Skandinaviens modernaste husproduktionsanläggning. Kraftig tillväxt och resultatutveckling, vad är nyckeln till framgång. Vi samtalar med VD:n Stefan Holmberg som ger inblickar i framgångens hemligheter. Vi får därtill en spännande rundvandring i fabriken.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 6 mars 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 7 mars 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Victoria Park AB, Stora Varvsgatan 13 A, Malmö
  Tema: Aktiv fastighetsutveckling med VD:n Peter Strand
  Med en satsning på såväl livsstilsboende som upprustning av miljonprogrammets fastigheter har Victoria Park AB byggt en fantastisk värdetillväxt. En intressant dialog med VD:n kring tillväxt och framtidstankar.

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 8 mars 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 14 mars 2017 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47 Helsingborg
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 9 mars 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Öresundskraft AB, Västra Sandgatan 4, Helsingborg
  Tema: Digital transformering och Internet och Things – hot eller möjlighet?
  Den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna, snabbt och drastiskt, för alla. Öresundskraft har flera roller, dels som den ledande fibernätsaktören i Helsingborg men också hur man själv försöker tillvarata möjligheterna för att effektivisera sina nät, anläggningar och energierbjudanden. Utifrån dessa erfarenheter diskuterar vi möjligheter och eventuella hot.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 10 april 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 12 april 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 25 april 2017 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47 Helsingborg
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 26 april 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Cederblads Revisionsbyrå, Björkhemsvägen 11 Kristianstad
  Tema: Topp prestera under press – Management Konsulterna Ray Andersson & Anders Ståhl
  Att kunna topp prestera under press och göra pressen till en tillgång istället för ett hinder är ett av många tillfällen där vi tjänar mera på att försöka tänka tvärt om. Det handlar mycket om att kontrollera fokus, vara medveten om detaljerna som leder till bästa resultat. Ray & Anders jobbar med många företag i pressande marknads situationer och delar med sig av sina framgångar.

 • VD ExecutiveClub Malmö – torsdag 27 april 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: ÅF Tehnology AB, Hallenborgs Gata 4, Malmö
  Tema: Internet of Things – Framtids scenariot leds av Anders Ohlsson (Sektionschef)
  Digital transformering och Internet och Things – hot eller möjlighet? Den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna snabbt och drastiskt. Många affärsmodeller och bransch logik måste omprövas och vässas. En spännande dialog kring framtids möjligheterna. Vad kommer att krävas för att bli framgångsrik i den digitala miljön.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 4 maj 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: CG Drives & Automation Sweden AB, Mörsaregatan 12 Helsingborg
  Tema: Great Place to Work – Engagemang, delaktighet & produktivitet VD Mikael Samuelsson
  Genom intiativet Great Place to Work har CG Drives skapat ökat engagemang, delaktighet och produktivitet. Genom strukturerad arbetmetod som mäter Trust Index, Culture Audit m.m. har man byggt ett effektiv arbetsplats. Konceptet är skalbart, deltag i dialogen och ta del av de framgångar som uppnåtts.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 8 maj 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 11 maj 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Araslövs Golfbana, Araslövsvägen 35, Färlöv
  Tema: Ryds Glas, En fantastisk företagsresa, huvudägare och styrelseordförande Leif Ryd
  Ryds Glas startade 1947. Genom starkt fokus och kloka förvärv (drygt 30 företag) har man blivit en stor och lönsam aktör. Vi får en spännande dialog med Leif Ryd kring hur denna företagsresa varit möjlig och avgörande faktorer till framgången. Efter mötet arrangerar vi en frivillig golfrunda på den fina Araslövsbanan.

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 17 maj 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 23 maj 2017 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 30 maj 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Euroflorist AB, Bellevuevägen 46 Malmö
  Tema: ”Digital transformation av affären”
  Mitt i den digitala transformationen från förmedlingstjänst och nätverk till ehandel med 54.000 partners som förmedlar affärer. En spännande utmaning

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 15 juni 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: IT Gården AB, Örja Skolväg 15, Landskrona
  Tema: Topp prestera under press – Management Konsulterna Ray Andersson & Anders Ståhl
  Att kunna topp prestera under press och göra pressen till en tillgång istället för ett hinder är ett av många tillfällen där vi tjänar mera på att försöka tänka tvärt om. Det handlar mycket om att kontrollera fokus, vara medveten om detaljerna som leder till bästa resultat. Ray & Anders jobbar med många företag i pressande marknads situationer och delar med sig av sina framgångar.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 4 september 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 12 september 2017 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47 Helsingborg
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 13 september 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar
  Bl.a. kommer vi att lyfta frågor kring nya personuppgiftslagen för våra kundregister samt lagen kring arbetsmiljö. Alla som behandlar personuppgifter i företaget berörs av nya lagen – lönelistor – kundregister-produkter- tjänster – appar.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 19 september 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Drafit AB, Baltzarsgatan 31, Malmö (4:e vån)
  Tema: GDPR Nya EU förordning som genomgripande påverkar företags datalagring
  GDPR som ersätter personuppgiftslagen (PuL) är gemensam lagstiftning inom EU som kommer att påverka alla företag genom skärpta regler och med dyra sanktioner. Stora förändringar blir de nya krav som ställs på behandling av personuppgifter i våra datasystem (CRM, ekonomi etc). Ansvaret vilar på företagsledningen. Det gäller att ha en tydlig plan. Välkommen till en dialog med Torbjörn Jonsson på Draftit, som reder ut begreppen.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 21 september 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Beneli AB, Porfygatan 5 Helsingborg
  Tema: Digital affärsutveckling i världsklass med VD Jimmy Sterner
  Beneli AB utvecklar digitala applikationer för produkter och tjänster. Detta leder till ökad marknadskunskap, spännande utvecklings möjligheter och stora kundvärden. Vi får del i denna spännande utveckling med Vd Jimmy Sterner. 

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 28 september 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Canon Business Center, Olof Mohlinsväg 4
  Tema: l Nya dataskydds för ordningen (GDPR) ställer nya krav på ledning & Styrelse
  Nya dataskydds för ordningen (GDPR) ställer nya krav på företag. De träder i kraft 25 maj 2018. Tiden går fort och vi måste vara medvetna om de krav och vilken hantering av personuppgifter lagen ställer på oss som företagsledare. GDPR reglerar bland annat hur du hanterar dina kontaktdatabaser och e-post (kunduppgifter, prospects, leads, leverantörer och personal). Anders Johansson leder denna dialog med oss och skapar klarhet i vad vi måste planera för.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 9 oktober 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 17 oktober 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: IKC Fonder AB, Rundelsgatan 14 Malmö
  Tema: Digitalt Scorecard – Carl-Henric Nilsson VD Kunskapspartner AB
  Vi lever i den största företags förändringen sedan industrirevolutionen. I mötet mellan IT och affärer finns enorma möjligheter för den som lyckas anpassa sin affärsverksamhet. Men för den som inte hänger med kan domen bli hård. Hur hanterar du och ditt företag den digitala transformationen? Vi pratar kring en analysmetod för att kunna skapa fokus i den digitala frågan.

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 18 oktober 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 24 oktober 2017 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47 Helsingborg
  Tema: VD-rollens utmaningar, vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 26 oktober 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Sydgrönt AB, Knut Pålsväg 11 -2 vån
  Tema: Nya tuffa krav på vilken information vi får spara i våra CRM System, GDPR – Workshop Anders Persson
  Vi får ett nytt regelverk maj 2018 som ställer tuffa krav på vilka uppgifter vi får ha i våra system. Ansvaret för detta vilar på Lednings och styrelse och bötes beloppet för att inte följa detta är betydande. Bra att starta med en övergripande plan för hantering av denna utmaning. Vi för en dialog kring vilka steg vi bör ta och vilka policies vi behöver upprätta m.m. Vi gör ett intressant studiebesök i SydGrönts nya stora och moderna anläggning.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 20 november 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 21 november kl. 11:00-13:30

  Plats: PGA of Sweden National, Malmövägen 647-36, Bara
  Tema: Var är PGA 2025, visioner, mötesplats, framtid med VD Thomas Stenberg
  Dialog kring framtidsvisioner för PGA Bara. Vi får ett samtal kring historia och syfte med golfbanan och allt som skapas kring banan. Hur skall PGA utvecklas, vad är visionen och vad vill man skapa för företagen som mötesplats och livsstil. Dialog med VD Thomas Stenberg.

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 22 november 2017 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 23 november 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Exakta Creative AB (AM Tryck) Backhagsvägen 11 Hässleholm
  Tema: Digitalt Scorecard – Carl-Henric Nilsson VD Kunskapspartner
  Vi lever i den största företags förändringen sedan industrirevolutionen. I mötet mellan IT och affärer finns enorma möjligheter för den som lyckas anpassa sin affärsverksamhet. Men för den som inte hänger med kan domen bli hård. Hur hanterar du och ditt företag den digitala transformationen? Vi pratar kring en analysmetod för att kunna skapa fokus i den digitala frågan.

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 28 november 2017 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47 Helsingborg
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 30 november 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Eriks Fönsterputs AB, Verkstadsgatan 2B, Höganäs
  Tema: Digitalt Scorecard – Carl-Henric Nilsson VD Kunskapspartner
  Vi lever i den största företags förändringen sedan industrirevolutionen. I mötet mellan IT och affärer finns enorma möjligheter för den som lyckas anpassa sin affärsverksamhet. Men för den som inte hänger med kan domen bli hård. Hur hanterar du och ditt företag den digitala transformationen? Vi pratar kring en analysmetod för att kunna skapa fokus i den digitala frågan.