VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 9 mars 2017 kl. 11:00-13:30

Plats: Öresundskraft AB, Västra Sandgatan 4, Helsingborg
Tema: Digital transformering och Internet och Things – hot eller möjlighet?
Den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna, snabbt och drastiskt, för alla. Öresundskraft har flera roller, dels som den ledande fibernätsaktören i Helsingborg men också hur man själv försöker tillvarata möjligheterna för att effektivisera sina nät, anläggningar och energierbjudanden. Utifrån dessa erfarenheter diskuterar vi möjligheter och eventuella hot.

Lämna ett svar