Startsida

Sven Larsson
SL MANAGEMENT


BNI AFFÄRSNÄTVERK SKÅNE
BNI Affärsnätverk Skåne består av 20 aktiva BNI affärsteam med drygt 450 medlemmar och 4 000 besökare årligen.
Därtill har vi ett 10-tal BNI team under uppstart med c:a 1 000 besökare årligen.

BNI Affärsnätverk har som syfte att öka dina kontakter och affärer. Vi bygger en företagskoncern kring ditt företag utan att du behöver köpa företagen, det blir en oerhört effektiv marknadsbearbetning som ger dig affärer.

Vi söker fler BNI-konsulter som vill vara med och leda denna positiva utveckling. Din profil är med fördel en resultatinriktad VD, egen företagare eller en driven försäljningschef som vet att resultat kommer av vad man gör. Resultat uppstår som insats x kompetens. Intresserad? Kontakta sven@bni.nu

Vill du vara med i detta framgångsrika marknadskoncept så hittar du mer information nedan. Kostnaden för att vara med motsvarar en annons i storlek av ett visitkort en gång i en större morgontidning.

BNIs svenska hemsida: www.bni.nu
BNIs internationella hemsida: www.bni.com

VD NÄTVERK & VD COACHING
VD kompetensnätverk och coaching för utveckling och kontakter i VD, Ägarledare & Styrelserollen.

För dig som söker bollplank kring dina yrkesfunderingar, att träffa andra chefer och kolleger för att diskutera idéer, möjligheter och erfarenheter kring möjliga lösningar erbjuder vi nätverk med aktiva och engagerade deltagare.

VD Executive Trust – VD Coaching
– VD coaching, att vara företagsledare innebär många svåra beslut och ofta alldeles för ensamt. Många tankar vilken väg skall vi välja för framtiden. Arbetsformen kan vara individuellt eller i grupp. 

VD Executive Club
– för dig som är VD, Ägarledare eller Styrelseledamot  för mer än 20 anställda. Vi finns idag i Malmö, Helsingborg och Kristianstad, med planerad start i Ystad och Lund. Grupperna jobbar i en konkurrensfri miljö med företagsutveckling, tillväxtfrågor, förvärvsstrategier och ledningsfilosofier i fokus.

VD Bollplank
– för dig som är VD för 5–19 anställda. Erfarenhetsutbyte kring VD och ledarskapets utmaningar. Vi finns idag i Malmö och planerar start i Helsingborg.

VD Gasell
– för dig som är VD och har ett otroligt driv för att bygga tillväxt med lönsamhet.

INTERESSEANMÄLAN