2018

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 29 januari 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 5 mars 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 6 mars 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Hjälpmedelsteknik Sverige AB, Tenngatan 2-4 Lomma
  Tema: EnergyManagement  Annica Gilbertsson
  Som VD har man en krävande roll med stort ansvar. Att som chef värdera sin egen energi är inte bara bra för chefen, utan för hela verksamheten. Likaså gör det skillnad när arbetsgrupper kan konsten att tillsammans skapa och hålla en positiv laddning. Om detta handlar EnergyManagement, ett koncept som ger både mätbara och kännbara resultat på hälsa, glädje och effektivitet!

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 7 mars 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Lyckeby Starch AB, Degerbergavägen 60-20, Kristianstad
  Tema: Lyckeby Starch ”den gröna stärkelsefabriken” VD Hans Berggren
  Vi får en spännande dialog med VD Hans Berggren kring den gröna stärkelse fabriken. Strategi ETT Lyckeby – med värdegrunder som hållbarhet, lönsamhet och ägarfokus. Vi avslutar mötet med rundvandring i fabriken.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 8 mars 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Höganäs AB, Verkstadsgatan 12, 263 83 Höganäs
  Tema: Digital 3D produtkion
  Höganäs är leverantör av material till Digital 3D produktion vi får möjlighet att besöka deras egen anläggning och få en inblick i framtidens produktionsmetod.

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 13 mars 2018 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustad Adlofsgatan 47, Helsingborg
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 14 mars 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 9 april 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar efarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 11 april 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 16 maj 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: GDPR en dialog kring policy med PWC och Tinia

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 17 april 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Auma Scandinavia AB, Travbanegatan 8, Malmö
  Tema: Ledarskap i förändring med VD Jesper Mårtensson
  Situations anpassat ledarskap i praktiken. Sedan Jesper tillträdde som VD har företaget fått ny tydlig ägare, sortimentet halverats, förändrad plats i värdekedjan, nya tjänster till slutkund och ny marknads bearbetning mot föreskrivande led. En spännande dialog med Jesper kring utmaningen. Jesper har stor nytta av sin bakgrund som Sjöofficer samt i industriföretagen Nederman och Assa Abloy.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 19 april 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Rögle BK, Lindab Arena Ängelholm
  Tema: Utmaningen att chef i en utsatt position med Klubbdirektör Marcus Thuresson
  Spännande dialog kring  utmaning och glädje i ett läge där många har synpunkter och förväntningar

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 24 april 2018 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 25 april 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Telarco, Industrigatan 85, Kristianstad
  Tema: EnergyManagement med Annica Gilbertsson
  Som VD har man en krävande roll med stort ansvar. Att som chef värdera sin egen energi är inte bara bra för chefen, utan för hela verksamheten. Likaså gör det skillnad när arbetsgrupper kan konsten att tillsammans skapa och hålla en positiv laddning. Om detta handlar EnergyManagement, ett koncept som ger både mätbara och kännbara resultat på hälsa, glädje och effektivitet!

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 22 maj 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: KB Klimatbyrån AB, Travbanegatan 6, Malmö
  Tema: GRIT vägen till resultat – Kjell-Åke Fyrgård EQP Business
  GRIT visar att förmågan till uthålighet och målmedvetet arbete snarare än medfödd talang leder till framgång. Det finns ett samband mellan GRIT och flexibilet mindset. Framgång kommer genom envishet, tålmodighet och uthållighet. Tydliga mål och upplevd meningsfullhet ger bättre resultat. Vi avslutar med rundvandring i fabriken.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 14 maj 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: Att bygga en hållbar långsiktig strategi, praktikfall

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 24 maj 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Helsingborgs Hamn, Oceangatan 3, Helsingborg
  Tema. Hamnens utveckling och framtid med VD Niels Vallo
  Helsingborgs Hamn har haft kraftig tillväxt och investerar 100 Milj per år i framtida utveckling. Vi får en initierad bild av framtiden av VD Niels Vallo.

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 29 maj 2018 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 30 maj 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: C4 Shopping AB, Hammarhusvägen 16 Kristianstad
  Tema: En djärv satsning på C4 Shopping samtal med VD Pär Frankenius
  C4 Shopping blir regionens främsta shopping center med 70.000 kvm. Shoppingcenter, dagligvaror och volymhandel. En djärv satsning som krävt uthållighet och en tydlig målbild och strategi. Många aktörer att övertyga om de värden som skapas genom projektet. Vad med och samtala med Pär och vägen från idé till genomförande en spännande resa med en sann visionär.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 3 september 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar
  – Björn Serenhov delar sina erfarenheter kring processen vid företags försäljning.

   

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 12 september 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 18 september 2018 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 20 september 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Engelholms Glass AB, Helsingborgsvägen 29, Ängelholm
  Tema: GRIT vägen till framgång, Kjell_Åke Fyrgård, EQP Business
  GRIT visar att förmågan till uthållighet och målmedvetet arbete snarare än medfödd talang leder till framgång. Det finns ett samband mellan GRIT och flexibilet mindset. Framgång kommer genom envishet, tålmodighet och uthållighet. Tydliga mål och upplevd meningsfullhet ger bättre resultat Vi avslutar med fabriksvisning. 80 årig tradition från mejeriförening till högteknologiskt familjeföretag.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 25 september 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Anima AB, Västra Varvsgatan 19, Malmö
  Tema: Kronaby en svensk världssucce med IOT – VD Pål Borge ger spännande inblickar.
  Då hade de kammat hem 95 miljoner i Kinesiskt risk kapital och utmanat industrin med en smart klocka. Idag har Anima lanserat en betal lösning. Nu siktar de på Kina och att använda klockan för att låsa upp dörrar, bil och gym. Kronaby en svensk succe med IOT & Klocka. Användbar high tech som modeaccessoar. Spännande inblick en satsning som innehåller många element.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 27 september kl. 11:00-13:30

  Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: GRIT vägen till framgång, Kjell-Åke Fyrgård EQP Business
  GRIT visar att förmågan till uthållighet och målmedvetet arbete snarare än medfödd talang leder till framgång. Det finns ett samband mellan GRIT och flexibilet mindset. Framgång kommer genom envishet, tålmodighet och uthållighet. Tydliga mål och upplevd meningsfullhet ger bättre resultat

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 8 oktober 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 17 oktober 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 23 oktober 2018 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD ExecutiveClub Malmö – onsdag 24 oktober 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Nordisk Däck Import, Gamelmark, Fjelievägen, Lund
  Tema: Dialog  aktuella VD utmaning (Alla)  samt analys på hur kommer miljö kraven att påverka däckanvändning och priser Country Manager Peter Liljedahl. Vi gör en rundvandring på anläggningen och får en inblick i detta enorma lager,  hantering av kapitalbindning, lageromsättning och marknadsbedömningar. Hur kommer miljökraven att påverka marknaden?

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 25 oktober kl. 11:00-13:30

  Plats: Jumo Mät- och Reglerteknik AB, Lilla Garnisonsgatan 33, Helsingborg
  Tema: Energy Management, Annica Gilbertesson
  Som VD har man en krävande roll med stort ansvar. Att som chef värdera sin egen energi är inte bara bra för chefen, utan för hela verksamheten. Likaså gör det skillnad när arbetsgrupper kan konsten att tillsammans skapa och hålla en positiv laddning. Om detta handlar EnergyManagement, ett koncept som ger både mätbara och kännbara resultat på hälsa, glädje och effektivitet!

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 20 november 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Areco Steel AB (Koncernmoder) Vinkelgatan 13, Malmö
  Tema: Från skrothandel till miljardkoncern.Peter Areskog har förvandlat Areco från fåmansföretag till en en koncern med med omsättning på över 1 miljard. Redan 2010 valdes Peter Areskog till södra Sveriges främste entreprenör. En spännande företagsresa men fantastisk tillväxt och lönsamhet. Vi får en initierad inblick av Vd och ägare Peter Areskog.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 21 november 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Malmberggruppen AB Gamla Byavägen 41, (Villan) Åhus med VD Sara Malmberg
  Tema: Utmaningen att leda familjeföretag i 5:e generationen.
  Malmbergs har 150 år av företagstradition och leds nu av den 5:e generationen vi får
  en intressant inblick i den ledar utmaningen och en spännande dialog med Sara Malmberg, koncernchef och
  Erik Malmberg, VD Malmberg Water.

   

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 22 november 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Helsingborg IF (HIF), Filbornavägen 5 Helsingborg
  Tema: HIF resan och planer för 2019 med Klubbdirektör Joel Sandborg

  Med anor från 1907 en viktig faktor för många Helsingborgare. Nu med seriesegern klar, fair-play utmärkelser m.m.
  Spännande dialog med Klubbdirektör Joel kring ledarutmaningen inför 2019.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 26 november 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar
  Dialog kring digitala erfarenheter i praktiken med  Pelle Andersson, Robnor, Andreas Friberg, LJ System & Maria Arvidsson, Eseco System AB

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 27 november 2018 kl. 8:30-12:30

  Plats: Good Morning Hotel, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar

 • VD Bollplank Kristianstad – onsdag 28 november 2018 kl. 8:00-12:00

  Plats: Krinova, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: VD Rollens utmaningar vi delar erfarenheter och utmaningar.