VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 27 september kl. 11:00-13:30

Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
Tema: GRIT vägen till framgång, Kjell-Åke Fyrgård EQP Business
GRIT visar att förmågan till uthållighet och målmedvetet arbete snarare än medfödd talang leder till framgång. Det finns ett samband mellan GRIT och flexibilet mindset. Framgång kommer genom envishet, tålmodighet och uthållighet. Tydliga mål och upplevd meningsfullhet ger bättre resultat

Lämna ett svar