2015

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 2 februari 2015 kl 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segevångsvägen Malmö
  Tema: Nyckeltals workshop Dialog kring VD Rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och delar erfarenheter

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – tisdag 10 februari 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: The Absolut Company, Satelliten, Stuvaregatan 5 Åhus
  Tema: Internationell företagsledning Disponent Krister Asplund
  En intressant inblick i Abolsut fantastiska marknadsframgång som internationellt varumärke och det starkaste varumärket inom premium branding. En fullständigt fantastisk marknadsframgång. Vi avslutar mötet med en intressant rundvandring i produktionen.

 • VD Gasell Malmö – onsdag 11 februari 2015 kl 14:00-17:00

  Plats: Media Evolution, Videokonferensrummet, Stora Varvsgatan 6, Malmö
  Tema: Tillväxt under lönsamhet. Möte med VD Gasells tillväxt chefer

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 24 februari 2015 kl 8:30-12:30

  Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Tema: Nyckeltal för bättre företags styrning
  Dialog kring VD rollens utmaningar. Tema nyckeltal, är det bra med stor balansomslutning? Kan vi styra företaget bättre med kloka nyckeltal? Vi delar erfarenhet och tankar.

 • VD Executive Club Malmö – onsdag 25 feb 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Malmö FF, Swedbank Stadion Malmö, Hederslogen – Ingång 31
  Tema: Att vara VD i framgångsrik och hård bevakad verksamhet VD Niclas Carlnen MFF
  Utmaningen att vara VD i en verksamhet som är hårt bevakad med ständiga förändringar. Hur styr man en verksamhet som har stort förändringstryck.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 2 mars 2015 kl 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segevångsvägen Malmö
  Tema: Dialog kring VD Rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och delar erfarenheter fokus revisorns roll

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – tisdag 10 mars 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Marco Group AB, Helsingborgsvägen 52 Ängelholm
  Tema: Är vi tillräckligt innovativa för att överleva i vår tids utmanande miljö? Björn Åkerman workshopledare
  Workshop med Björn Åkerman, som har lång erfarenhet från lednings och styrelse uppdrag i många större bolag. Hur bejakar vi de trender och förändringar som sker. Hur skapar vi och utvecklar strategiska planer som leder till en ökad innovationsförmåga. Vi tar fokus på idéer och råd som kan skärpa konkurrenskraft och kreativitets förmåga.

 • VD Gasell Malmö – onsdag 25 mars 2015 kl 14:00-17:00

  Plats: Malmö Clean Tech, Klaffbron. Anckargripsgatan 3 (ingång genom MINC)
  Tema: Tillväxt under lönsamhet. Möte med VD Gasells tillväxt chefer
  Strategisk utmaningar – hur använder vi våra värdegrunder för att öka styrbarheten? Genomsyrar det din företagskultur? Vad kan du utveckla i ditt företag för framtida ökad tillväxt.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 31 mars 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Stratiteq Sweden AB, Gustav Adolfs Torg 10 A Malmö
  Tema: Värderings styrt företag VD Anna Werntoft
  Dialog med VD Anna Werntoft kring hur Stratiteq leds med nya tankesätt och ledningsmetoder för tillväxtföretag. Stratiteq som värderingsstyrt bolag och hur det hänger ihop med digital transformation.

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 7 april 2015 kl 8:30-12:30

  Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Tema: Dialog kring VD Rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och delar erfarenheter fokus revisorns roll
  Fokus revisorns roll i företaget – Vilka krav kan eller skall man ställa, hur kan man upphandla tjänsten, när skall man byta, hur kan man specificera uppdraget, vilka ”konsult tjänster” kan man få, hur mycket bollplank kan/får revisorn vara?

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 13 april 2015 kl 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segevångsvägen Malmö
  Tema: Dialog kring VD Rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och delar erfarenheter

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – tisdag 14 april 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Bong Sverige AB, Uddevägen 3 Kristianstad – Styrelserummet vån 3
  Tema: Företagsledare utmaningen när marknaden viker – Magnus Viberg f.d Country Manager numera Försäljningsdirektör
  Den strategiska och operativa utmaningen när marknaden viker? Hur behåller man energin i organisationen? Hur förändras ledare rollen? Hur finner man motivation och arbetsglädje? Vi gör en rundvandring som avslutning på mötet (frivilligt)

 • VD Gasell Malmö – Onsdag 22 april 2015 kl 14:00-17:00

  Plats: Malmö Clean Tech, Klaffbron. Nordenskiöldsgatan 17
  Tema: Tillväxt under lönsamhet. Möte med VD Gasells tillväxt chefer

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 28 april 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Beepsend AB, Gustav Adolfs Torg 12, Malmö
  Tema: Workshop strategiska vägval med Carl-Henrik Nilsson VD Kunskapspartner
  Workshop kring strategiska vägval med sambanden till kärnvärden, vision och affärsidé för framgång. Vad betyder och hur hänger alla begreppen ihop. Workshop ledare Carl-Henrik Nilsson VD på Kunskapspartner och Ekonomi professor.

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 5 maj 2015 kl 8:30-13:30

  Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 6 maj 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Stoby Måleri AB, Okvägen 6 Hässleholm
  Tema: Tillväxt genom klok förvärvs strategi och effektiv integration
  Framgångs strategi för förvärv och integration av köpta bolag för tillväxt. En spännande dialog med VD Stefan Olsson´s kring erfarenheter, tankar och möjligheter.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – onsdag 13 maj 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Baker Tilly AB, Kanongatan 155, Helsingborg
  Tema: Workshop strategiska vägval med Carl-Henrik Nilsson VD Kunskapspartner
  Workshop kring strategiska vägval med sambanden till kärnvärden, vision och affärsidé för framgång. Vad betyder och hur hänger alla begreppen ihop? Vi gör en workshop med övningar och funderingar kring begreppen och dess användning. Workshop ledare Carl-Henrik Nilsson VD på Kunskapspartner och Ekonomi professor. Därtill gör vi en uppdatering av ny lagstiftning på företags området.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 18 maj 2015 kl 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segevångsvägen Malmö
  Tema: Dialog kring VD Rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och delar erfarenheter

 • VD Gasell Malmö – onsdag 20 maj 2015 kl 14:00-17:00

  Plats: Massive Entertainment AB (Ubisoft), Drottninggatan 34, Malmö
  Tema: Tillväxt under lönsamhet. Möte med VD Gasells tillväxt chefer
  Dialog med VD David Polfeldt kring deras otroliga framgångar och hur man skapar ett framgångsrik arbetsklimat. Workshop med utgångspunkt i föredrag och vad vi kan ta med oss av goda exempel.

 • VD ExecutiveClub Malmö – torsdag 3 september kl. 11:00-13:30

  Plats: Sydsvenska Dagbladet, Rådmansgatan 16 Malmö
  Tema: Fusion och förändringsarbete
  Att genomföra en fusion (Sydsvenskan och HD) erfarenheter från processen och hur driver man aktivt förändringsarbete samtidigt. Många utmaningar men en starkt förändrad efterfrågan och marknadssituation som kräver starka förändringar på alla plan. Anette Östergren Vice VD delar med sig av erfarenheter och vi får en spännande dialog.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 7 september 2015 kl 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segevångsvägen Malmö
  Tema: Dialog kring VD Rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och delar erfarenheter

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 10 september 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Temahallen AB, Föreningsgatan 18 Vinslöv
  Tema: Workshop strategiska vägval med Carl-Henrik Nilsson VD Kunskapspartner
  Workshop kring strategiska vägval med sambanden till kärnvärden, vision och affärsidé för framgång. Vad betyder och hur hänger alla begreppen ihop. Workshop ledare Carl-Henrik Nilsson VD på Kunskapspartner och Ekonomi professor. Vi gör ett intressant studiebesök i produktionen på Temahallen.

 • VD Bollplank Helsingborg – tisdag 15 september 2015 kl 8:30-12:30

  Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Tema Vad är mitt företag värt vid försäljning resp. vad skall jag betala vid förvärv.

 • VD Gasell Malmö – onsdag 23 september 2015 kl 14:00-17:00

  Plats: Ahrens Rapid Growth, Stortorget 17, vån 5 Malmö
  Tema: Snabbväxarnas hemligheter – alla företag kan växa
  Workshop kring hur öka tempo i tillväxten, vi blandar teori med case studier bland medverkandes affärsmodeller. Workshop ledare Mats Jacobson som har egen erfarenhet som VD i snabbväxande bolag. Håller affärsmodellen för en uthållig tillväxt? Har tillväxtplanen en tydlig och genomförbar strategi?

 • VDExecutiveClub Helsingborg – torsdag 1 oktober 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: KB Components AB Industrigatan 4, Örkelljunga
  Tema: Expansion och tillväxt VD Robert Ramnér
  Dialog och diskussion kring hur man driver tillväxt och expansion. KB har snart 600 anställda i världen med produktion i Sverige, Litauen, Kina och Mexico. En spännande expansions resa med tillväxt över 20% per år, som vi får förmånen att ta del av. Vi får se den nya produktions anläggningen med stora framtidsförväntningar. Därtill har vi samtal kring ekonomin och våra förväntningar på framtiden

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 5 oktober 2015 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segevångsvägen Malmö
  Tema: Dialog kring VD Rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och delar erfarenheter

 • VD ExecutiveClub Malmö – torsdag 8 oktober 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjöldstorg 4 Malmö
  Tema: Malmö en internationell kulturstad? VD Jesper Larsson
  En mötesplats för kultur och konferens. Vi för ett samtal med VD Jesper Larsson kring tankar och möjligheter idag och i framtiden. Hur kommer Malmö Live att påverka näringsliv och vår vardag. Därtill har vi en dialog kring ekonomi och framtidsutsikter.

 • VD Gasell Malmö – onsdag 21 oktober 2015 kl. 14:00-17:00

  Plats: Adsensus Consulting AB, Stora Södergatan 8 B Lund
  Tema: Sales improvment – win & loss analys för ökad framgång
  Jobbar vi optimalt med säljprocessen? Har vi rätt leads generering, rätt stödsystem för affären osv. Vi gör en workshop där vi tillsammans analyserar vad vi kan förbättra i tillväxtmotorn.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 22 oktober 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Gpa Flowsystem AB (Indutrade koncernen) Brovägen 5, Hjärnarp
  Tema: Tillväxt genom förvärvs strategi, Claes Hjalmarsson förvärvsansvarig Indutrade Koncernen
  Växa med kloka företags köp. Indutrade består av 180 dotterbolag, 4.100 anställda i 26 länder. Indutrade har förvärvat 90 bolag de senaste 10 åren och är mästare på förvärv och få bolagen att prestera goda resultat. Indutrade är börsnoterade på A listan. Claes Hjalmarsson som är huvudansvarig för bolagsförvärv kommer och delar erfarenheter och framgångar.

 • VD Bollplank Helsingborg – torsdag 29 oktober 2015 kl. 8:30-12:30

  Plats: Hotel Horisont, Gustav Adolfsgata 47, Helsingborg
  Tema: Dialog kring VD rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och diskuterar kring andras erfarenheter

 • VD ExecutiveClub Malmö – torsdag 12 november 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Sparbanken Skåne AB, Byggmästaregatan 4 , Lund
  Tema: Fusion och förändringsarbete med VD Bo Bengtsson
  Sparbanken Skåne är Sveriges största sparbank. Skapad genom fusion Färs och Frosta & 1826 samt utköp av Sparbanken Öresund från Swedbank. Strategin är att vara stor men bibehålla den lokala prägeln. Bibehålla sina 420.000 kunder. En spännande process att smälta samman olika företagskulturer medan man samtidigt befinner sig i en struktur omvandling och rationalisering som drivs av teknologi utvecklingen bl.a. förväntas 200 tjänster försvinna. En spännande dialog kring utmaningen i detta förändringsarbete.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 18 november 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Atelje Lyktan AB, Fyrvaktargatan 7, Åhus
  Tema: Marknads anpassning i tradionsrikt företag VD Richard Wegele
  Atelje Lyktan AB har snart funnits 80år i Åhus. Företaget har tunga och fina traditioner. Nu gäller LED lampan ny design, annan produktion, nya material, nya emballage former etc. Några av de spännande utmaningar som företaget hanterar vi får förmånen att ha en dialog med VD Richard kring hur man hanterar dessa förändringsprocesser i företaget.

 • VD Bollplank Malmö – Måndag 23 november 2015 kl. 8:00-12:00

  Plats: Scandic Segevång, Segevångsvägen Malmö
  Tema: Dialog kring VD Rollens utmaningar. Vi lyfter egna frågeställningar och delar erfarenheter

 • VD Gasell Malmö – onsdag 25 november 2015 kl. 14:00-17:00

  Plats: Avensia AB (publ), Gasverksgatan 1, Lund
  Tema: Kapitalanskaffnings alternativ för expansion, VD Robin Gustafsson
  Vad avgör ditt alternativ vid expansion? Ökad personalägande, private placement, risk kapital eller marknads notering? Vi gör en analys av alterantiven och får bl.a. samtal med Robin Gustafsson kring deras beslut att börsnotera sig och vilka faktorer som blev avgörande för det valet och vilka konsekvenser man måste leva upp till. Vi gör jämförande analyser med andra alternativ bl.a. Niclas som valt att finansiera sig via affärsänglar.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 26 november 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Handelsbanken, Storgatan 32 Ängelholm ( Samling vån 2)
  Tema: Glädjen och våndan att vara klubbdirektör Paul Myllenberg
  Rollen som ledare i en utsatt position ställer sina krav. Vad utmanar, vad lockar dessa kamikaze piloter som tar stora risker. Paul leder en workshop och dialog kring glädjen och våndan i klubbdirektörs rollen. Ireen kommer därtill att ge svaret på hur banken skall möta framtiden med nisch konkurrenter, lägre avgifter, negativa räntor osv. Vad blir bankens roll i framtiden och hur skall de tjäna sina pengar?