VD ExecutiveClub Helsinborg – torsdag 23 oktober 2014 kl. 11:00-13:30

Plats: Helsingborgs Hamn AB; Oceangatan 3, Helsingborg
Tema: Kulturskillnader i Management stil vad kan vi lära VD Niels Vallo
Niels Vallo har varit VD i både Danmark och Sverige med goda insikter i fördelar och nackdelar med våra olika stilar, vad skall vi ta med oss som russin ur kakan för att bli effektivare? Därtill får vi en inblick i Hamnverksamheten som har 300 anställda och en mycket intressant och omfattande verksamhet.

Lämna ett svar