VD Bollplank Helsingborg – tisdag 24 oktober 2023 8:30-12:30