VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 8 november 2023 kl. 11:00-13:30