VD Bollplank Malmö – tisdag 17 oktober 2013 8:00-12:00