VD Bollplank Kristianstad onsdag 11 oktober 2023 kl. 8:00-12:00