VD Bollplank Malmö – tisdag 12 september 2013 8:00-12:00