VD Bollplank Kristianstad onsdag 6 september 2023 kl. 8:00-12:00