VD Bollplank Helsingborg – tisdag 30 maj 2023 8:30-12:30