VD Bollplank Kristianstad – onsdag 14 oktober 2020 Kl. 8:00-12:00