VD Bollplank Helsingborg – tisdag 20 oktober 2020 Kl. 8:30-12:30