VD Bollplank Helsingborg – tisdag 12 maj 2020 Kl.9:00-11:00