VD Bollplank Malmö – måndag 4 maj 2020 Kl. 8:00-12:00