VD Bollplank Kristianstad – onsdag 13 maj 2020 Kl. 8:00-12:00