VD Bollplank Kristianstad – onsdag 13 maj 2020 Kl. 9:00-11:00