VD Bollplank Kristianstad onsdag 9 oktober 2024 kl. 8:00-12:00