VD Bollplank Helsingborg – tisdag 5 december 2023 8:30-12:30