VD Bollplank Malmö – tisdag 28 november 2013 8:00-12:00