VD Bollplank Kristianstad onsdag 10 maj 2023 kl. 8:00-12:00