VD Bollplank Malmö – tisdag 25 april 2013 8:00-12:00

Plats: Vitec Samfundsystem AB (publ) WorldTradeCenter Hedvig Möllers gata 12 Lund (4 vån)
Tema: Vd/styrelse/ägare rollens utmaningar
Vd rollen är ensam. Bollplanket ger möjlighet att tänka annorlunda och reflektera.
Vi delar tips från andra Vd:ar hur de löst sina problem:
Vi kan diskutera det som aldrig är möjligt på hemmaplan