VD Bollplank Malmö – tisdag 14 mars 2013 8:00-12:00