VD Bollplank Kristianstad onsdag 8 mars 2023 kl. 8:00-12:00