VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 13 oktober 2022 kl. 11:00-13:30

Plats: Höganäs Borgestad AB, Södra Storgatan 12 Bjuv
Tema: Svensk Industrihistoria VD Hanna Landell
Eldfast produktion sedan 1700-talet på samma plats. Konkurrens från Asien
har framtvingat produktutveckling som  skapat nya framtids möjligheter.
Med intressant besök i historisk produktionsmiljö.