VD Bollplank Kristianstad onsdag 12 oktober 2022 kl. 8:00-12:00