VD ExecutiveceClub Kristianstad – onsdag 14 sept 2022 kl. 11:00-13:30

Plats: Returum, Optovägen 2 Kristianstad – Vd Johan Karlsvärd (OBS Infart från baksidan mot motorvägen)
Tema: Miljö och hållbarhetsarbete en Megatrend.
Spännande inblick i miljö- och hållbarhetsarbete från Kristianstads Renhållnings perspektiv.
Framtids spaning med spännande dialog hur förbereder vi framtiden?
87% av svenska folket tycker att kommunerna skall prioritera återvunnet.
Andelen företag som jobbar seriöst med hållbarhet behöver bli mycket större.