Vd Bollplank Malmö tisdag 13 sept 2022 kl. 8:00-12:00