VD Bollplank Kristianstad onsdag 2 mars 2022 kl. 8:00-12:00