VD Bollplank Helsingborg – tisdag 1 mars 2022 kl. 8:30-12:30