VD Bollplank Helsingborg – Tisdag 19 oktober 2021 Kl. 8:30-12:30