VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 13 oktober 2021 Kl 8:00-12:00