VD Bollplank Helsingborg – Tisdag 18 maj 2021 kl 8:30-12:30