VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 12 maj 2021 Kl 8:00-12:00