VD Bollplank Kristianstad – onsdag 18 november 2020 Kl. 8:00-12:00