VD Bollplank Malmö – måndag 16 november kl. 8:00-12:00