VD Bollplank Kristianstad – onsdag 2 september 2020 Kl. 8:00-12:00