VD Bollplank Malmö – tisdag 1 september Kl. 8:00-12:00