VD Bollplank Malmö – måndag 31 augusti Kl. 8:00-12:00