VD Bollplank Kristianstad – torsdag 11 juni 2020 kl. 9:00-11:00