VD Bollplank Helsingborg – tisdag 9 juni kl. 13:00-15:00