VD Bollplank Malmö – måndag 6 april 2020 Kl. 8:00-12:00