VD Bollplank Malmö – måndag 6 april 2020 Kl. 9:00-11:00