VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 25 mars 2020 kl. 13:00-14:00