VD Bollplank Kristianstad – onsdag 6 mars 2019 kl. 8:00-12:00

Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
Tema: VD rollens utmaningar och erfarenheter
Fokus: produktivitet och effektivitets höjning med Lean. Bengt Gebert som genomfört
många förbättrings projekt bl.a. för SmedJan delar och informerar om möjligheter till ökad framgång.

Lämna ett svar