VD Bollplank Kristianstad onsdag 13 novemberr 2024 kl. 8:00-12:00