VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 11 september 2024 kl. 11:00-13:30