VD Bollplank Kristianstad onsdag 10 april 2024 kl. 8:00-12:00